Skip to content

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành của TP.HCM đang tăng tốc chuyển đổi số – VnEconomy

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết lĩnh vực xuất bản, in và phát hành của TP.HCM đã tiếp cận từ sớm và thích nghi rất nhanh và đang tăng tốc chuyển đổi số. Những lĩnh vực ngành đang tập trung chuyển đổi số bao gồm xuất bản điện tử; thanh toán điện tử; tiếp thị – marketing, quảng cáo và quản trị, điều hành.Theo ông Thắng, trong những năm qua, ngành xuất bản TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đã, đang có những sản phẩm cụ thể… 

Read More

Leave a Reply