Skip to content

MB sau 5 năm chuyển đổi số: Doanh thu tăng đều đặn 18-20%/năm mà không cần thêm nhân viên, top đầu về lượng … – Báo Người Lao Động

“Ngành ngân hàng có truyền thống khoảng 700 năm. Chuyển đổi số là cơ hội lớn nhất có được trong suốt lịch sử ngành ngân hàng”, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB nói tại diễn đàn do Forbes tổ chức mới đây. Với tư tưởng đó, MB đã liên tục đầu tư cho chuyển đổi số và xây dựng các nền tảng số trong 5 năm qua. Theo ông Lưu Trung Thái, ngân hàng này đã tập trung vào một số trọng tâm chính. Thứ nhất, MB không chỉ là ngân hàng mà muốn trở thành doanh nghiệp số.… 

Read More

Leave a Reply