Skip to content

OpenAI có CEO mới

 

(Dân trí) – Cuộc đàm phán giữa hội đồng quản trị của OpenAI và Sam Altman đã không đạt được kết quả như mong đợi. Công ty đã bổ nhiệm Emmett Shear trở thành CEO mới.

Read More 

Leave a Reply