Skip to content

MoMo nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu – Báo Thanh Niên

Siêu ứng dụng MoMo nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023) do đơn vị nghiên cứu toàn cầu TABInsights (trực thuộc The Asian Banker) công bố và là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này. Bảng xếp hạng Global Platforms Ranking 2023 đánh giá 20 nền tảng công nghệ hàng đầu trên thế giới và xếp hạng theo 6 tiêu chí bao gồm: khách hàng; độ phủ và phạm vi dịch vụ; mức độ sử dụng và tính gắn kết; hiệu… 

Read More

Leave a Reply