Skip to content

Top 12 lợi ích của Blockchain/Tiền số cho Thương mại điện tử

 1. Cắt bỏ những người trung gian
 2. Khôi phục quyền sở hữu dữ liệu tiếp thị, dữ liệu khách hàng
 3. Giảm chi phí cho khách hàng và nhà bán lẻ
 4. Thương mại biên giới phi tập trung
 5. Khôi phục quyền kiểm soát dữ liệu mua hàng
 6. Hệ sinh thái giao dịch B2B
 7. Thanh toán qua mạng thẻ đơn giản nhanh chóng
 8. Thanh toán P2P không biên giới
 9. Cổng thanh toán tốt hơn
 10. Thanh toán tiền điện tử
 11. Bảo vệ doanh nghiệp khỏi gian lận khi hoàn phí
 12. Thanh toán xã hội liên kết chuỗi khối và tiền điện tử

 


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia