Khoá học phân tích dữ liệu của Google

Phân tích dữ liệu là một trong những kỹ năng nền tảng quan trọng nhất để làm Growth Hacking.
Link khoá học: https://sites.google.com/view/hoc-phan-tich-du-lieu/home

Share bới anh @Tuấn Trần


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia