Skip to content

Các chuyên gia chuyển đổi số hàng đầu thế giới đến Việt Nam – Cafef.vn

TIN MỚI Hội thảo do Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức sẽ kết nối các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp Việt với những diễn giả từ Columbia Business School. Với nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về chuyển đổi số cùng kinh nghiệm tư vấn chiến lược cho những tập đoàn hàng đầu thế giới, các diễn giả David L. Rogers, Sheena S. Iyengar và Paul J. Bailo sẽ chia sẻ những phương pháp và bài học thực tế, có thể nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn quá trình xây dựng nền kinh tế số quốc gia nói chung và… 

Read More

Leave a Reply