Skip to content

Cake by VPBank nhận giải Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam – Báo Pháp luật Việt Nam

Đây là giải thưởng ghi nhận thành tựu kinh doanh nổi bật, sự đổi mới không ngừng về các tiện ích dịch vụ ngân hàng số để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, do tạp chí Global Banking and Finance Review bình chọn.Giải thưởng này cũng cho thấy Ngân hàng số Cake có một bước tiến dài và đang bắt đúng nhịp tăng trưởng dịch vụ tài chính số của Việt Nam. Tính riêng thị trường các ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam, Cake by VPBank có thể coi là đơn vị dẫn đầu về mức… 

Read More

Leave a Reply