Skip to content

Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số ngành tài chính ngân hàng – VnEconomy

Ngày 25/7, tại Đại học Tôn Đức Thắng, đã diễn ra workshop chuyên đề: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: Cơ hội và thách thức” do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Ứng dụng (Đại học Tôn Đức Thắng), Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam và khoa Tài chính Ngân hàng (Đại học Tôn Đức Thắng) đồng tổ chức.Phát biểu khai mạc tại workshop, TS. Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế Ứng dụng, cho rằng chuyển đổi số là một quá trình khách quan, dù… 

Read More

Leave a Reply