Skip to content

Công bố Top 10 Ngân hàng Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả – Baodautu.vn

Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Ngân hàng Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (Top 10 Most Innovative Banks Vietnam – VIE10).Đây là những ngân hàng có hiệu quả kinh doanh ổn định trong thời gian qua, có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai và đã phát huy, ứng dụng được những thành tựu trong hoạt động đổi mới sáng tạo cách tân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về tầm quan trọng, cũng… 

Read More

Leave a Reply