Skip to content

Giải thưởng doanh nghiệp sáng tạo Asean 2023 xướng tên ngân hàng VPBank – VnEconomy

Đó là giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN 2023 do Diễn đàn Kinh doanh IoT Châu Á ( 2023 AIBP Enterprise Innovation -AIBP) trao tặng và giải thưởng Ứng dụng tài chính hàng đầu Việt Nam dành cho dịch vụ ngân hàng số toàn năng VPBank NEO do Data. AI vinh danh.Giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo ASEAN được Diễn đàn Kinh doanh IoT châu Á (Asian Internet of Things Business Platform – AIBP) khởi xướng từ năm 2017, nhằm ghi nhận các tổ chức doanh nghiệp, tiên phong chuyển đổi số tạo nên dấu ấn tăng trưởng đột phá.Vượt qua… 

Read More

Leave a Reply