Skip to content

Giữ vững vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam – Thời báo Ngân hàng

Có thể nói, với lịch sử xây dựng và trưởng thành của Vietcombank trong suốt 60 năm qua đã làm nên một thương hiệu Vietcombank hôm nay, không chỉ vươn lên trở thành ngân hàng số 1 của Việt Nam mà ngày càng có uy tín trong khu vực. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) trao tặng Bằng khen và cờ danh hiệu Anh hùng Lao động cho lãnh đạo Vietcombank Ngày 01/4/1963 đã đi vào lịch sử ngành… 

Read More

Leave a Reply