Skip to content

Lienviet24h được vinh danh “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023” – Báo Dân Trí

Ông Nguyễn Đình Ngân – Phó giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng số LPBank (ở giữa) – nhận cúp từ ban tổ chức (Ảnh: LPBank).Hạng mục “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu” nằm trong “Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ quản lý tài chính tiêu biểu năm 2023” được tổ chức bởi Báo Đầu tư và cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam (VWA).Xác định chuyển đổi số là bước đi chiến lược góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, trong những năm qua, LPBank… 

Read More

Leave a Reply