Skip to content

Lienviet24h (LPBank) là Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023 – Cafef.vn

TIN MỚIHạng mục Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu nằm trong Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ quản lý tài chính tiêu biểu năm 2023 được tổ chức bởi Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA). Đây là chương trình bình chọn đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, đáp ứng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất về giải thưởng ngành quản lý tài sản, có tiêu chí đánh giá rõ ràng và được bình xét bởi Hội đồng bình chọn là các chuyên gia độc lập có… 

Read More

Leave a Reply