Skip to content

MB vào top 5 ngân hàng thương mại uy tín Việt Nam năm 2023 – Báo Kinh tế và Đô thị

Sáng ngày 4/8, Lễ tôn vinh Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2023 đã được Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức tại Hà Nội. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi danh Top 5 trong bảng xếp hạng nhờ những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng. Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín được đánh giá, xếp loại dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm… 

Read More

Leave a Reply