Skip to content

OneBank by Nam A Bank được vinh danh giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 – VietNamNet

Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” (VDA) là giải thưởng thường niên của Hội truyền thông số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải thưởng nhằm tôn vinh, trao tặng cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hội đồng giám khảo là những nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam.  Đại diện Nam A Bank, ông Nguyễn Vĩnh… 

Read More

Leave a Reply