Skip to content

Rủi ro mất tiền trong tài khoản khi chia sẻ mật khẩu ngân hàng số – Báo Lao Động

Người dùng có thể gặp rủi ro mất tiền trong tài khoản nếu chia sẻ thông tin dịch vụ ngân hàng số cho bên thứ ba.Cụ thể, ngày 30.5, ngân hàng Vietcombank phát đi cảnh báo hiện tại trên thị trường, có một số ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, quản lý chi tiêu cung cấp tính năng tự động truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng.Theo đó, khi người dùng cung cấp thông tin tên truy cập và mật khẩu, ứng dụng sẽ sử dụng các thông tin này để truy cập dịch vụ ngân hàng số của khách… 

Read More

Leave a Reply