Skip to content

Sacombank nhận 2 giải thưởng quốc tế về chuyển đổi số và bán lẻ – Báo Pháp luật Việt Nam

International Business Magazine là tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có trụ sở tại Dubai (UAE). Hàng năm, tạp chí này trao chứng nhận giải thưởng cho các tổ chức và doanh nghiệp uy tín, có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới.Xác định công nghệ là trụ cột trong chiến lược phát triển, Sacombank tích cực đầu tư hạ tầng và áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo nền tảng cho hoạt động chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo hơn trong các sản phẩm dịch… 

Read More

Leave a Reply