Skip to content

“Tối tân, thời thượng, từ trái tim” – Triết lý ngân hàng số của TPBank – Báo Công an Nhân dân điện tử – Báo Công an Nhân dân

Tại đề án tái cơ cấu được gửi Ngân hàng Nhà nước năm 2012, những lãnh đạo mới tiếp nhận TPBank đã xây dựng lộ trình với các giải pháp để vực dậy ngân hàng. Trong đó có một mục: “Công nghệ”.Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú, doanh nhân đã dẫn dắt TPBank trở thành ngân hàng nhóm đầu thị trường sau 10 năm.Sau hơn một thập kỷ, bằng nhiệt huyết và tầm nhìn của các lãnh đạo, công nghệ trở thành kim chỉ nam trong định hướng phát triển, tạo bước đột phá của ngân hàng màu Tím trong ngành tài… 

Read More

Leave a Reply