Skip to content

Top 5 ứng dụng ngân hàng phổ biến tại Việt Nam – Kênh 14

Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính. Cụ thể, 89% số người tiêu dùng sử dụng ví điện tử, 85% ưa chuộng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, chủ yếu cho thanh toán trực tuyến và thanh toán không tiếp xúc.Chính vì điều này, mà các ứng dụng ngân hàng trên nền tảng di động cũng đã thay đổi từng ngày để có thể cạnh tranh kịp với các ví điện tử, các ứng dụng ngân hàng giờ đây không chỉ nhận và chuyển tiền… 

Read More

Leave a Reply