Skip to content

Triết lý ngân hàng số của TPBank – ‘Tối tân, thời thượng, từ trái tim’ – VietNamNet

Tại đề án tái cơ cấu được gửi Ngân hàng Nhà nước năm 2012, những lãnh đạo mới tiếp nhận TPBank đã xây dựng lộ trình với các giải pháp để vực dậy ngân hàng. Trong đó có một mục: “Công nghệ”. Sau hơn một thập kỷ, bằng nhiệt huyết và tầm nhìn của các lãnh đạo, công nghệ trở thành kim chỉ nam trong định hướng phát triển, tạo bước đột phá của ngân hàng màu Tím trong ngành tài chính. Quyết định của Chủ tịch TPBank – ông Đỗ Minh Phú đã trở thành bước ngoặt quan trọng đưa TPBank vươn… 

Read More

Leave a Reply