Khoá học phân tích dữ liệu của Google

Phân tích dữ liệu là một trong những kỹ năng nền tảng quan trọng nhất để làm Growth Hacking.
Link khoá học: https://sites.google.com/view/hoc-phan-tich-du-lieu/home

Share bới anh @Tuấn Trần