Skip to content

Khoá học phân tích dữ liệu của Google

Phân tích dữ liệu là một trong những kỹ năng nền tảng quan trọng nhất để làm Growth Hacking.
Link khoá học: https://sites.google.com/view/hoc-phan-tich-du-lieu/home

Share bới anh @Tuấn Trần


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia