Skip to content

Bảo hiểm xã hội số thuộc top 3 ứng dụng có người dùng lớn – Tạp chí Tài chính

Theo bảng xếp hạng hiện nay về “Ứng dụng được tải nhiều nhất tại Việt Nam” trên App Store, ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam đứng thứ nhất trong nhóm ứng dụng về Kinh doanh và đứng thứ 25 trong nhóm các ứng dụng cung cấp miễn phí. Đánh giá này được đưa ra tại Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số quốc gia năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông – cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.Với việc đưa ứng dụng trên… 

Read More

Leave a Reply