Skip to content

Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm 2023 – Baodautu.vn

Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất năm 2023 (Top 10 Best WorkPlaces), Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất trong ngành Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm.Đây là những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất về môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động, kết quả kinh doanh ổn định và bền vững.Chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về… 

Read More


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia

Leave a Reply