Skip to content

DeFi là gì? 4 ứng dụng chính của DeFi trong thực tế – BeInCrypto

DeFi hay còn gọi là Tài Chính Phi Tập Trung (Decentralized Finance) là các dịch vụ tài chính được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain. Nó tìm cách trao quyền cho tất cả mọi người bằng cách tạo ra một hệ thống tài chính mở, toàn diện và hiệu quả. Bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh (Smart Contract), nền tảng DeFi cung cấp một nền tảng tài chính không cần cấp phép, do đó nó bao gồm tất cả các dịch vụ tài chính. DeFi đã dần chứng tỏ sự hữu dụng của nó trong thực tế với… 

Read More


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia

Leave a Reply