Skip to content

MoMo nằm trong Top 10 Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu 2023 – Báo Sài Gòn Giải Phóng

MoMo là nền tảng sở hữu công nghệ vượt trội cùng mạng lưới kết nối rộng khắp Với sự phát triển ngày càng mạnh của các nền tảng công nghệ tài chính, BXH Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu 2023 đã đánh giá 20 nền tảng công nghệ hàng đầu trên thế giới, xếp hạng theo 6 tiêu chí bao gồm: Khách hàng; độ phủ và phạm vi dịch vụ; mức độ sử dụng và tính gắn kết; hiệu quả về mặt tài chính; hệ sinh thái; chiến lược và khả năng lãnh đạo. Trong bảng xếp hạng năm nay,… 

Read More


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia

Leave a Reply