Skip to content

VNeID nằm trong top 7 ứng dụng có số lượng người dùng trên 10 triệu – VnEconomy

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền, trong tháng 8/2023, có 7 ứng dụng có số lượng tài khoản hoạt động đạt trên 10 triệu, gồm: Zalo, Zing Mp3, VNeID, Báo Mới, Ví MoMo, MBBank và My Viettel. Mạng xã hội Zalo tiếp tục ghi nhận gia tăng gần 500 nghìn tài khoản hoạt động.Ngoài ra, tính đến ngày 22/9, 100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử 2.0; 100% Bộ, ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập… 

Read More

Leave a Reply