Skip to content

Những lĩnh vực nào sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới?

 

 

Theo một khảo sát mới nhất từ cộng đồng Growthkey thì kết quả như trên

  1. Ecommerce – Thương mại điện tử
  2. Blockchain – Tiền điện tử
  3. Healthtech – Y tế số
  4. Fintech – FIRE – Tài chính – bảo hiểm – bất động sản online
  5. Nông nghiệp – Thực phẩm

Cộng đồng Growthkey là cộng đồng chuyên về Growth Hacking đầu tiên tại VN với các thành viên làm trong lĩnh vực digital và quan tâm đến Growth Marketing  từ Product, Marketing, Social Media… Software developers… Đa số đã có kinh nghiệm một vài năm trở lên và công việc từ senior/manager…