Top fintech app được tải về nhiều nhất tại Đông Nam Á và Ấn Độ 2021

Bao gồm các nước

  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • Singapore
  • Thái Lan
  • Việt Nam
  • Ấn Độ

Top Android fintech app được tải về nhiều nhất tại Đông Nam Á 2021

Top Android fintech app được tải về nhiều nhất tại Đông Nam Á 2021

 

Top IOS iPhong fintech app được tải về nhiều nhất tại Đông Nam Á 2021

Top IOS fintech app được tải về nhiều nhất tại Đông Nam Á 2021

 


=======
Website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam với hơn 2500 Growth Marketer hàng đầu
@Telegram + Growthkey Startup 10X
+ Growthkey Blockchain 10X (Value Investing for Hodlers)
+ Press Release và guest post vui lòng liên hệ Telegram @ mbui_asia

8 Comments

Leave a Reply